BoerBurgerBeweging standpunten

BoerBurgerBeweging standpunten - Koop lokaal en steun de boer - www.Vleeskopenbijdeboer.nl
Inhoud toon

Gezonde boeren verdienen een eerlijke boterham

BoerBurgerBeweging standpunten: Een gezonde bodem is het uitgangspunt van al het eerlijke voedsel. Meer dan wie ook begrijpen boeren en tuinders hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor het land dat ze bewerken. Een overvloedig bodemleven is essentieel, niet alleen omdat het hen helpt een inkomen te verwerven door veilige en gezonde producten te leveren – het stelt hen in staat deze zelfde vruchtbare grond door te geven aan toekomstige generaties in betere staat dan toen ze er voor het eerst mee te maken kregen. Daarom leidt een gezonde bodem direct tot gezondere producten!

BBB wil het volgende: De stem van en voor het platteland

1. Er is nog overvloedig, vruchtbaar land om de voedselproductie te ondersteunen.
2. Waar nodig dienen we zorgvuldig kunstmest toe om ervoor te zorgen dat de planten alle voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben en dat we onze grond niet uitputten.
3. Zonder veldproeven op boerderijen die representatief zijn voor de regio, zullen er geen wijzigingen in het beleid worden aangebracht. Begrijpen is opvoeden!
4. Om de voedselvoorziening op peil te houden zullen de waterschappen de voedselproducenten blijven reguleren.
5. Het veiligstellen en behouden van voldoende zoet water is van het grootste belang voor alle levende wezens. Zonder water kunnen planten, dieren en mensen niet overleven.
6. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op een kalendergebonden mestbeleid, hebben we onze aanpak verlegd naar een weersafhankelijke aanpak. Zo kunnen de deskundigheid en vaardigheid van onze voedselproducenten voorrang krijgen boven alle andere overwegingen bij het uitrijden van mest.
7. Het pleidooi voor het gebruik van menselijke uitwerpselen om fosfaat te maken wint aan kracht.
8. Voor een duurzame landbouw wordt organische mest aangemoedigd en waar mogelijk gebruikt in plaats van kunstmest.
9. Zowel bij de beleidsvorming als bij de uitvoering wordt het grootste belang gehecht aan waterbeheer en -opslag.
10. Ervoor zorgen dat waterschappen (natuurorganisaties, bedrijven en boeren) vertegenwoordigd zijn met zekere zetels is van het grootste belang. Alleen politieke agenda’s toestaan om de voedselproductie en het waterbeheer te sturen is ongewenst. Het is van cruciaal belang dat burgers toegang hebben tot hydro-wetenschappelijke kennis en begrip van grondbezitters, die een uitgebreid begrip hebben van het Nederlandse waterlandschap en het dienovereenkomstig kunnen beheren.Goed vlees, koop je bij de boer - Koop lokaal en steun de boer - www.Vleeskopenbijdeboer.nl
11. In plaats van de Noordzee en het IJsselmeer vol te zetten met windmolens, is het noodzakelijk om na te denken over de manier waarop die activiteit hun delicate ecosystemen kan verstoren.
Elke landbouwer streeft ernaar een voedsel- of bloemenboer te zijn, geen energieboer. Niettemin, dankzij de onwrikbare en belastende wetten en regels van de overheid die de kostprijs doen stijgen zonder overeenkomstige stijging van de opbrengstprijs, hebben de boeren geen andere keuze dan op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. Wind- en zonneparken bieden boeren en tuinders een geweldige kans om extra inkomsten te genereren. BBB heeft niets tegen kleinschalige initiatieven, maar lokale bewoners moeten er wel bij betrokken kunnen worden en er voordeel uit kunnen halen. Het geld van de Nederlandse belastingbetaler zou ook voor de Nederlandse energieklant een voordeel moeten opleveren.
De regering moet de overvloed aan bureaucratische regels afschaffen, zodat de productiekosten voor de boeren dalen en ze kunnen concurreren met de Europese. Dit zal niet alleen voedselproducenten in bedrijf houden, maar ook voorkomen dat ze moeten overschakelen op het worden van energieboeren.
Het is diep ontmoedigend dat de Nederlandse belastingbetaler in wezen de energierekening van enorme bedrijven als Microsoft en Google financiert met zwaar gesubsidieerde megasolar- en windparken. Aan deze zinloosheid moet een einde komen.
Om plattelandsbewoners de kans te geven te profiteren van zonne-energie is het essentieel dat netbeheerders hun elektriciteitsnetten verbeteren, zodat boeren en burgers hun dakpotentieel optimaal kunnen benutten. Niet alleen moeten ze deze hernieuwbare bron voor zichzelf kunnen gebruiken, maar ook overtollige elektriciteit terugleveren aan het net.
12. Nederland neemt proactieve maatregelen om Nederlandse vissers weer in staat te stellen gebruik te maken van de pulskor. Deze vorm van visserij is ongetwijfeld duurzamer en minder ingrijpend voor zeedieren, maar veroorzaakt minimale verstoring en is toch vriendelijk voor het milieu en de dieren.

Bron: https://boerburgerbeweging.nl/standpunten/gezonde-boeren/

BoerBurgerBeweging standpunten: Waar koop jij je verse producten?

Vlees kopen bij boer steunt de BBB standpunten voor een beter leefbaar Nederland. Voel jij ook dat het verschil gemaakt moet worden, eet dan lokaal en steun de boer. Van biologische producten zoals vlees en groeten zijn basis producten die we in ons eigen land moeten kunnen blijven produceren. Bestel vandaag nog je vleespakket of groentepakket direct online.

 

 

Geef een reactie