Caroline van der Plas – BoerBurgerBeweging

Caroline van der Plas - BoerBurgerBeweging - Koop lokaal en steun de boer - www.Vleeskopenbijdeboer.nl

BBB 2e kamerlid, Caroline van der Plas

Caroline van der Plas is het gezicht van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Nederland. In 2021 werd zij met de BBB gekozen als Kamerlid in de Tweede Kamer. In deze blog gaan we dieper in op wie Caroline van der Plas is en wat haar rol is binnen de BoerBurgerBeweging.

Wie is Caroline van der Plas?

Caroline van der Plas is geboren op 16 juli 1972 in Deventer. Na haar studie journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle werkte ze als freelance journalist en communicatieadviseur. In 2017 richtte ze haar eigen bedrijf op, genaamd ‘Buro Beeldvang’. Hiermee verzorgt ze onder andere communicatie en PR voor bedrijven in de agrarische sector.

Caroline van der Plas is opgegroeid op een boerderij en heeft altijd een passie gehad voor de agrarische sector. Ze heeft zelf ook een tijdje in deze sector gewerkt en was onder andere verantwoordelijk voor de promotie van de Nederlandse kip in het buitenland.

Rol binnen de BoerBurgerBeweging

In 2020 richtte Caroline van der Plas samen met andere boeren en tuinders de BoerBurgerBeweging op. Dit initiatief ontstond uit onvrede over de steeds verdergaande regelgeving en de toenemende afstand tussen boeren en burgers. Van der Plas werd al snel het gezicht van de partij en voerde als lijsttrekker campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Caroline van der Plas zet zich binnen de BoerBurgerBeweging vooral in voor de belangen van boeren en tuinders in Nederland. Ze wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat de afstand tussen boer en burger kleiner wordt. Ze pleit voor meer transparantie in de voedselketen en wil dat consumenten meer bewust worden van de herkomst van hun voedsel.

Van der Plas heeft in korte tijd veel bekendheid gekregen in Nederland. Ze staat bekend om haar nuchtere en directe aanpak en heeft zichzelf gepositioneerd als een stem voor de gewone burger en de lokale boer.

Het gezicht van de partij

Caroline van der Plas is het gezicht van de BoerBurgerBeweging in Nederland en zet zich in voor de belangen van boeren en tuinders. Ze wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en pleit voor meer transparantie in de voedselketen. Met haar nuchtere en directe aanpak heeft ze veel bekendheid gekregen en is ze een belangrijke stem geworden voor de gewone burger en de lokale boer.

Waar staat Caroline van der Plas voor met de BBB?

Caroline van der Plas is de oprichter en de lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Nederland. Ze heeft verschillende standpunten die centraal staan in haar politieke agenda en die van de BBB.

Hieronder staan enkele belangrijke standpunten die Caroline van der Plas met de BBB vertegenwoordigt:

Een eerlijke prijs voor boeren

Van der Plas en de BBB pleiten voor een eerlijke prijs voor boeren. Ze vinden dat boeren een fatsoenlijk inkomen moeten kunnen verdienen en dat zij niet langer mogen worden uitgebuit door grote supermarkten en voedselproducenten. De BBB wil dat de overheid ingrijpt om de markt eerlijker te maken en boeren te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Kleinschalige en duurzame landbouw

Van der Plas en de BBB zetten zich in voor een kleinschalige en duurzame landbouw. Ze willen dat boeren weer kunnen werken volgens traditionele methoden die beter zijn voor het milieu en het welzijn van dieren. De BBB wil dat de overheid boeren helpt om duurzamer te werken en te investeren in innovatieve technologieën.

Betere samenwerking tussen boer en burger

Van der Plas en de BBB willen de afstand tussen boer en burger verkleinen. Ze vinden dat consumenten meer moeten weten over waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. De BBB pleit voor meer transparantie in de voedselketen en wil dat boeren en burgers beter samenwerken om duurzame landbouw te bevorderen.

Bescherming van Nederlandse boeren

Van der Plas en de BBB willen dat Nederlandse boeren worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland. Ze vinden dat er in Europees verband afspraken moeten worden gemaakt over eerlijke handel en dat Nederlandse boeren niet mogen worden benadeeld door goedkope import uit het buitenland.

Minder bureaucratie en regelgeving

Van der Plas en de BBB willen minder bureaucratie en regelgeving voor boeren. Ze vinden dat boeren te veel tijd en geld kwijt zijn aan het voldoen aan allerlei regels en voorschriften. De BBB wil dat de overheid boeren meer ruimte geeft om zelf te bepalen hoe zij hun bedrijf runnen en dat er minder regels komen die innovatie en duurzaamheid in de weg staan.

BBB voor een eerlijke prijs voor boeren

Caroline van der Plas staat met de BBB voor een eerlijke prijs voor boeren, kleinschalige en duurzame landbouw, betere samenwerking tussen boer en burger, bescherming van Nederlandse boeren en minder bureaucratie en regelgeving. Deze standpunten zijn gericht op het beschermen van de belangen van boeren en het bevorderen van duurzame landbouw in Nederland

Wat doet de BoerBurgerBeweging voor de lokale boeren?

De BoerBurgerBeweging wiki (BBB) zet zich in voor de belangen van boeren en tuinders in Nederland. Hierbij richt de partij zich met name op de lokale boeren en de relatie tussen deze boeren en de consumenten in hun directe omgeving. In deze blog gaan we dieper in op wat de BoerBurgerBeweging doet voor de lokale boeren.

Ondersteuning van lokale boeren

De BoerBurgerBeweging standpunten wil de positie van lokale boeren versterken en hen ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De partij vindt dat boeren een eerlijke prijs moeten krijgen voor hun producten. Ze wil zich inzetten voor een betere onderhandelingspositie van boeren ten opzichte van de grote supermarkten. Daarnaast wil de BBB de regelgeving voor boeren verminderen. Zodat zij meer ruimte hebben om hun bedrijf op een duurzame manier te runnen. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van de regeldruk rondom de mestwetgeving en het vereenvoudigen van de regels omtrent de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Bevorderen van lokale afzetmarkt

Een belangrijk speerpunt van de BoerBurgerBeweging is het bevorderen van de lokale afzetmarkt voor voedselproducten. De partij wil dat consumenten meer bewust worden van de herkomst van hun voedsel en wil de afstand tussen boer en burger verkleinen. Door het stimuleren van lokale verkooppunten, zoals boerderijwinkels en streekmarkten, wil de BBB lokale boeren helpen om hun producten direct aan consumenten te verkopen. Hierdoor ontstaat er een directe relatie tussen de boer en de consument en krijgen boeren meer zichtbaarheid en waardering voor hun werk.

Duurzame landbouw wiki

De BoerBurgerBeweging hecht veel waarde aan duurzame landbouw. Ze wil boeren ondersteunen om hun bedrijf op een duurzame manier te runnen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanmoedigen van natuur inclusieve landbouw en het verminderen van de milieubelasting van de landbouw. Daarnaast wil de partij investeren in onderzoek en innovatie om duurzame landbouwmethoden verder te ontwikkelen en te stimuleren.

BoerBurgerBeweging belangen van lokale boeren

De BoerBurgerBeweging zet zich in voor de belangen van lokale boeren. Ze wil hun positie versterken. Dit doet de partij door het verminderen van regelgeving en het bevorderen van de lokale afzetmarkt voor voedselproducten. Ook hecht de BBB veel waarde aan duurzame landbouw. Ze willen de boerenpartij ondersteunen om hun bedrijf op een duurzame manier te runnen. Door deze maatregelen wil de Boer Burger Beweging ervoor zorgen dat lokale boeren in Nederland meer waardering krijgen. Dat geldt voor hun werk en dat de consument meer bewust wordt van de herkomst van hun voedsel.

Bron: https://boerburgerbeweging.nl/

BoerBurgerBeweging wikipedia: Waar koop jij je verse producten?

Vlees kopen bij boer steunt de BBB standpunten voor een beter leefbaar Nederland. Voel jij ook dat het verschil gemaakt moet worden, eet dan lokaal en steun de boer. Van biologische producten zoals vlees en groeten zijn basis producten die we in ons eigen land moeten kunnen blijven produceren. Bestel vandaag nog je vleespakket of groentepakket direct online.

Geef een reactie